SIXTO
Patricio Falcó, 1993. Valencià
Edita: Gráficas Roque Sepulcre, 1993
305 pàgines, 32x25 cm. Tapa dura. Color
S'editen a banda dos separates a manera de resum de 32 pàgines amb tapa dura i amb tapa blana (fotografies inferiors)
Dep. legal A.429-1993
ISBN 84-604-6154-8

Llibre biogràfic sobre l'obra i la vida del pintor il.licità Sixto Marco


ÍNDEX

EL GESTO Y LA MEMORIA. Enrique Cerdán Tato
RETAULE DELS MIRACLES. Ernest Contreras
0. SIXTO
I. SANT JOAN
II. EL CIUTADÀ
III. EL MUSEU
IV. EL GRUP D'ELX
V. EL PINTOR

Sixto
 

 SEPARATES
 
SixtsepbSixtsepd
 

Entrevista realitzada l'autor durant la preparació del llibre
 
 
artim
 
www.sixtomarcomarco.com