C.P. EL PALMERAL (1972-1997)
1997. Valencià
Coordinació general i textos: Patricio Falcó
Documentació i administració: Maricruz Maruenda
Disseny y maquetació: Llorenç Pizà
Edita: Comisió Organitzadora dels Actes Commemoratius
del XXV Aniversari del C.P. EL PALMERAL
103 pàgines 30x21 cm. Tapa dura. Color
Dep. legal A. 438-1997

Llibre commemoratiu sobre el XXV aniversari del

Col·legi Públic El Palmeral

ÍNDEX

I. EL CENTRE
II. PROFFESORS
III. ALUMNES
IV. A.P.A I P.N.D.
CRONOLOGIA
 
elpalmeral