recorte


palmsom


En esta pàgina web han col·laborat amb suggeriments, correccions o aportant material gràfic, les persones següents:


Gaspar Agulló Sánchez
Vicente Agulló Sánchez
Juan Luis Bort Cubero
Familia Falcó Pérez
Vicente Lucas Gabarrón
Celia Marco Lozano
Sixto Marco Lozano
África Morata Ortiz
Miguel Ors Montenegro
Rosario Ortiz Moragón
José Piqueras Moreno
Quito Soler Díez
Vicent Soler Selva
Diego Trigueros Díez

Autors fotografies i fons:

Dibuix en Homentage. Sixto Marco
En articles en premsa (Patricio Falcó amb Calendura). Llorenç Pizà
Fons ressenya biogràfica (pintada gent d'Elx). Vicent Soler
Fotografia menú pricipal (Patricio Falcó a la platja). Autor desconegut (arxiu familiar)
Fotografia en memòria d'un mestre. José Piqueras
Fons enllaços web (camp d'Elx). Javier Falcó
Fotografia agraïments (palmera). Javier Falcó
Fotografies homenatge en el I.E.S. L'Assumpció. Alberto Carrillo (ACG-AFE)
Fotografies carrer Patricio Falcó. Javier Falcó
L'apartat galeria d'imatges s'ha confeccionat a partir de l'arxiu familiar, ignorant-se, en la majoria dels casos l'autor de la fotografia. No obstant això si l'autor la reconeix i desitja constar en els crèdits, pot sol·licitar-ho dirigint-se al correu electrònic.